Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của TodayTravelHero

Chào mừng bạn đến với TodayTravelHero.com. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng TodayTravelHero.com, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này cũng như các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

2. Sử dụng Trang web

TodayTravelHero cho phép bạn sử dụng trang web và các dịch vụ của nó cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ mục đích nào bị cấm theo các điều khoản này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên TodayTravelHero, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu của TodayTravelHero hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Đăng ký Tài khoản

Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần phải đăng ký một tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

5. Nội dung do Người dùng Tạo

Bạn có thể đăng tải hoặc chia sẻ nội dung lên TodayTravelHero, bao gồm nhưng không giới hạn, bài viết, bình luận và hình ảnh. Bằng cách đăng tải nội dung, bạn cấp cho TodayTravelHero quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, và phân phối nội dung đó trên toàn thế giới, vô thời hạn và không độc quyền. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải và đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Liên kết đến các Trang web của Bên thứ ba

TodayTravelHero có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

7. Giới hạn Trách nhiệm

TodayTravelHero không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn không có lỗi hoặc không bị gián đoạn.

8. Thay đổi các Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

9. Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

10. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Cảm ơn bạn đã sử dụng TodayTravelHero! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang web của chúng tôi.